BON PREU SAU (des d’ara BONPREU-ESCLAT), amb domicili social a la ctra. C-17, km.73, 08509 de Les Masies de Voltregà amb CIF A08665838, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al foli 41, volum 22507, full B 38750 ha decidit organitzar un concurs que es regirà per les següents bases:

 

Primera.- Objectiu del concurs

L’objectiu del present sorteig és incrementar l’engagement a les xarxes socials de BONPREU- ESCLAT.

 

Segona.- Període de participació 

El present concurs començarà el dia 2 de desembre de 2019 a les 18:00 hores i acabarà el 26 de desembre de 2019 a les 23:59 hores (hora peninsular).

 

Tercera.- Àmbit territorial

L’àmbit territorial del present concurs és tot el territori català. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que tinguin residència en territori català.

 

Quarta.- Naturalesa del concurs

La participació al concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació en el sentit de no acceptar-les implica l’exclusió del participant, quedant BONPREU-ESCLAT exonerat de les seves obligacions cap al participant.

 

Cinquena.- Mecànica del concurs

Les persones que vulguin participar hauran de seguir el perfil de la xarxa social on es dugui a terme i comentar la publicació, etiquetant a la persona amb qui ho compartiries. Totes les persones que segueixin el perfil de la xarxa social i comentin la publicació seguint les indicacions, entraran al sorteig d’una nit d’allotjament en habitació doble tipus Júnior Suite, esmorzar buffet i accés lliure al Circuit Termal de l’Hotel Balneari Font Vella.

Hi haurà una publicació a xarxes socials i un premi cada setmana, és dir un total de 4 premis: setmana del 2 al 8 de desembre, setmana del 9 al 15, setmana del 16 al 22 de desembre, i setmana del 23 al 26 de desembre. Cada una de les publicacions es faran a principi de setmana i es podrà participar fins al diumenge a les 23:59 h d’aquella mateixa setmana. Els guanyadors es contactaran cada setmana a través del mateix comentari de xarxes socials una vegada fet el sorteig a través d’Easypromos.

 

Sisena.- Participació i drets d’imatge

Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys, amb residència legal a Catalunya que compleixin els requisits en els termes establerts en les presents bases legals.
Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el supòsit que el participant hagués registrat amb dades falses, la seva participació no es tindrà en compte i quedarà exclòs del concurs. Queda taxativament prohibit l’ús de dades de terceres persones.

Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin publicades a la pàgina web de BONPREU-ESCLAT i en qualsevol dels seus canals de comunicació, sense que això generi dret a favor dels mateixos a rebre cap contraprestació.

 

Els treballadors i familiars de fins a segon grau de consanguinitat/afinitat de BONPREU-ESCLAT i de qualsevol de les seves empreses filials, agències de publicitat, agències de promocions i qualsevol que estigui relacionada amb el present concurs podran participar i fomentar la participació en el concurs però no podran optar al premi.

 

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de BONPREU-ESCLAT, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones quan no tinguin l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de BONPREU-ESCLAT, siguin considerades com a un cas de publicat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc.

 

Setena.- Taxes i impostos

Correspon a BONPREU-ESCLAT en el seu cas, el pagament de les taxes i realitzar les retencions fiscals aplicables per la naturalesa de l’acció promocional i pel valor dels seus premis, sense perjudici de la resta d’obligacions fiscals que tinguin els guanyadors de realitzar declaracions fiscals pertinents en el moment oportú segons la legislació aplicable.

 

Vuitena.- Elecció del guanyador

Un cop acabat el termini de participació del present concurs, d’entre tots els participants que segueixin el perfil de BonpreuEsclat a la xarxa social on s’ha realitzat el concurs, i hagi comentat la publicació seguint les especificacions corresponents, s’escollirà un guanyador cada setmana de forma aleatòria.

La comunicació dels guanyadors es realitzarà per part de BONPREU-ESCLAT a través de la mateixa publicació a xarxes socials. Una vegada contactat el guanyador, BONPREU-ESCLAT haurà de rebre l’acceptació del premi per escrit en un termini de 48 hores hàbils (exclosos dissabtes, diumenges i festius) a comptar des de la data de notificació de la seva condició de guanyador o de guanyador suplent. Aquesta acceptació podrà fer-se per la xarxa social  i haurà d’incloure el número de DNI o NIE del propi guanyador. L'entrega del premi es farà a través del supermercat Bonpreu o Esclat més proper al domicili de la persona guanyadora. En el supòsit que el guanyador no accepti el termini i amb les modalitats a dalt indicades, el premi serà assignat al guanyador suplent que hagi acceptat el premi en el termini i les modalitats indicades en aquestes bases, segons l’ordre de preferència establert. Si cap dels guanyadors o dels guanyadors suplents acceptés el premi en termini indicat el premi quedarà desert.

 

El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt indicades no tindrà dret a cap compensació.

 

El guanyador autoritza a BONPREU-ESCLAT a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i ciutat de residència, així com el seu nom d’usuari, el text i la fotografia que hagi pujat a xarxes socials en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb aquest concurs i per promocionar actes futurs de la mateixa índole, sense que aquesta utilització li confereixi cap dret a remuneració o benefici. A més, el guanyador autoritza expressament a BONPREU-ESCLAT a incloure i difondre la seva fotografia amb el premi als webs o materials que BON PREU SAU cregui oportuns i on es faci públic el concurs i/o actes futurs de la mateixa índole. BONPREU-ESCLAT podrà demanar al guanyador la firma d’un document específic de cessió dels drets mencionats abans de percebre el premi.

 

 

Novena.- Política de privacitat

BONPREU-ESCLAT tractarà les dades personals que ens facilitis per gestionar la teva participació en aquest concurs, així com l’entrega de premis. També les utilitzarem per enviar-te informació sobre activitats similars, perquè creiem que pot ser del teu interès, així com per enviar-te informació comercial de BONPREU-ESCLAT. Conservarem la informació el temps necessari i mentre sigui legalment obligatori. No utilitzarem la informació per a cap altra finalitat ni la comunicarem a tercers. Per descomptat, en qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, a través de la següent adreça de correu electrònic seguretatlopd@bonpreu.cat o, si ho consideres oportú, presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, consulta la nostra pàgina web https://www.bonpreuesclat.cat/politica-de-privacitat.

 

  • Autoritzo BONPREU-ESCLAT a tractar la imatge del participant i a difondre-la a través de la seva pàgina web o de les seves xarxes socials.

 

Desena.- Limitació de responsabilitats

BONPREU-ESCLAT no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar la participació en el present sorteig. Així mateix, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del formulari de participació.

Qualsevol informació proporcionada pel participant serà proporcionada a BONPREU-ESCLAT.

                                                                                                                                                      

Onzena.- Reserva de drets

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig si existeix causa justificada, sense assumir cap responsabilitat per aquesta modificació, comprometent-se a comunicar amb suficient anticipació les noves bases i condicions de participació.

 

BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa tots aquells participants que estiguin fent un mal ús del sorteig, realitzin actes fraudulents, perjudiquin altres participants o participin amb fotografies ofensives i/o que atemptin contra la seva imatge comercial.

 

En cas que es detectin actes fraudulents fent servir programes o eines informàtiques que permetin la participació automàtica i, en general, qualsevol altre mecanisme que contravingui la transparència del sorteig, BONPREU-ESCLAT es reserva el dret de donar de baixa i fins i tot retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap mena a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de forma directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils i/o penals que pugin correspondre. Tot l’anterior inclou la creació d’e-mails efímers o temporals per a poder participar, reservant-se BONPREU-ESCLAT el dret de bloquejar aquelles participacions que facin servir aquesta mena de comptes de correu electrònic.

 

Dotzena-. Legislació aplicable i Fur

El present sorteig es regeix per la legislació espanyola vigent.

Qualsevol reclamació relacionada amb aquest sorteig ha d’enviar-se per escrit a BONPREU-ESCLAT, a la ctra. C-17, km 73, 08508 de Les Masies de Voltregà, abans dels 30 dies posteriors a la data límit de participació en el sorteig.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pogués sorgir del present sorteig, BONPREU-ESCLAT i tots els participants se sotmeten als Jutjats i de Vic i als seus superiors jeràrquics.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web, així com per mostrar-te publicitat personalitzada a partir del teu perfil i hàbits de navegació. Pots acceptar totes les galetes prement el botó "D'acord" o configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó "Configura". Més informació.