PREMSA_TITOL_PAGINA

PRENSA

Sigue la actualidad de los supermercados Bonpreu y Esclat a través de la sección de prensa

null

Blogs (Prensa)

Les llars unipersonals creixen amb força a Catalunya i ja són una quarta part del total

24/mayo/2018

 

  • El quart estudi de l’Observatori Bonpreu i Esclat del consum alimentari té per objectiu conèixer les tendències alimentàries i de consum a les llars catalanes
  • Entre els anys 2008 i 2016 les llars unipersonals a Catalunya han crescut un 19,8%

Catalunya està experimentant un creixement molt important de les llars unipersonals, fins al punt que ja representen més d’una quarta part del nombre total de llars catalanes, segons un informe que publica l’Observatori Bonpreu i Esclat del consum alimentari a Catalunya.

Actualment hi ha un total de 753.200 llars unipersonals a Catalunya. Entre el 2008 i el 2016 aquesta tipologia de llars ha tingut un creixement d’un 19,8%. Aquesta expansió de les llars unipersonals es fa encara més cridanera si es compara amb el que ha passat, en el mateix període, amb les llars formades per 4 o més membres, que han experimentat un decrement (-7,5%).

Evolució del nombre de llars a Catalunya 2008-16, segons nombre de membres de la llar

Bonpreu Esclat

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF

 

El major nombre de llars unipersonals correspon a les formades per persones de 65 anys i més. Les situades entre aquesta franja d’edat formen un total de 320.413 llars, un 42,5% del total de les llars unipersonals. Pel que fa al tram d’edat entre els 16 i 44 anys, ocupen un total de 230.698 llars, que significa un 30,6% del total. Per últim, el nombre de llars de les edats compreses entre els 45 i 64 anys són 202.089 i representen el 26,8% del total.

 

Llars unipersonals per tram d’edat a Catalunya 2008-16

Unitats, pesos en %

 

Nombre absolut de llars (unitats)

 

En % sobre el total

 

Total

16-44

45-64

65 i més

 

Total

16-44

45-64

65 i més

2008

628.583

192.449

144.508

291.626

 

100

30,6

23,0

46,4

2009

644.650

213.156

160.255

271.239

 

100

33,1

24,9

42,1

2010

659.823

197.415

187.316

275.092

 

100

29,9

28,4

41,7

2011

675.234

210.000

196.324

268.910

 

100

31,1

29,1

39,8

2012

695.330

253.242

189.416

252.672

 

100

36,4

27,2

36,3

2013

716.128

236.124

187.381

292.623

 

100

33,0

26,2

40,9

2014

730.683

240.314

171.617

318.752

 

100

32,9

23,5

43,6

2015

743.222

253.872

166.939

322.411

 

100

34,2

22,5

43,4

2016

753.199

230.698

202.089

320.413

 

100

30,6

26,8

42,5

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF.

 

La tipologia de les llars a Catalunya viu un procés dicotòmic ben evident: les llars unipersonals creixen, mentre que les de major nombre de membres (4 o més residents) baixen. I les llars de tipologies intermèdies participen també, tot i que més moderadament d’aquesta dinàmica dicotòmica: les de dues persones creixen i les de tres oscil·len, però en aquests casos amb variacions percentualment petites.

 

Llars a Catalunya 2008-16, segons nombre de membres de la llar

Unitats i pesos i canvi relatiu en % i canvi en els pesos en punts percentuals

 

                            Valors absoluts                                                                   

 

 

1 persona

 

2 pers.

 

3 pers.

 

4 i més

 

Total

 

A. Dades anuals

2008

 

 

 

628.583

 

 

 

846.333

 

 

 

605.433

 

 

 

717.107

 

 

 

2.797.455

2009

644.651

872.111

614.500

713.909

2.845.170

2010

659.823

895.831

621.056

704.699

2.881.409

2011

675.234

919.514

627.399

694.895

2.917.042

2012

695.330

932.667

624.768

685.551

2.938.315

2013

716.128

938.709

615.707

674.566

2.945.109

2014

730.683

937.662

609.676

666.433

2.944.454

2015

743.222

931.629

611.478

663.285

2.949.613

2016

753.200

938.534

612.280

663.346

2.967.359

 

B. Canvi per períodes significatius

B1. Canvi absolut

Canvi 2008-13

87.545

92.377

10.274

-42.542

147.654

 

 

 

 

Canvi 2013-16

37.072

-175

-3.427

-11.220

22.250

 

 

 

 

Canvi 2008-16

  124.617

92.201

6.847

-53.761

169.904

 

 

 

 

 

B2. Canvi relatiu (%)

Canvi 2008-13

 

 

 

13,9

 

 

 

10,9

 

 

 

1,7

 

 

 

-5,9

 

 

 

5,3

 

 

 

 

Canvi 2013-16

5,2

0,0

-0,6

-1,7

0,8

 

 

 

 

Canvi 2008-16

19,8

10,9

1,1

-7,5

6,1

 

 

 

 

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF.

 

El 73% de les noves llars a Catalunya són unipersonals

Entre 2008 i 2016 Catalunya ha incrementat d’un 6,1% el nombre de llars, fins a arribar a un total de 2,97 milions. En vuit anys, s’han creat 169.904 llars noves. Però una part absolutament majoritària d’aquest creixement, un 73%, correspon a llars unipersonals, les quals s’han incrementat en 124.617 durant aquest període.

L’expansió de les llars unipersonals, a causa de l’evolució demogràfica (baixa natalitat i augment de l’esperança de vida) i dels socials (augment de separacions i divorcis i del nombre de singles), té uns efectes molt rellevants en diversos àmbits, inclosos el consum alimentari, que és el que analitza l’Observatori Bonpreu i Esclat.

Les llars unipersonals augmenten un 25% la seva despesa alimentària

L’augment de les llars unipersonals afecta, de forma notable, la tipologia de la despesa alimentària de Catalunya. En els vuit anys analitzats, les llars formades per una sola persona van augmentar un 25% la seva despesa alimentària. Entre l’any 2008 i 2016, la despesa alimentària a les llars unipersonals es va incrementar de 1.548 fins a 1.935 milions d’euros.

 

Despesa en aliments i begudes no alcohòliques a Catalunya per llars unipersonals i total de llars

Milions d'euros i canvi períodes en %

 

Unipersonals

TOTAL Llars

A. Valors absoluts

   

2008

1.548

13.571

2013

1.813

12.941

2016

1.935

13.563

     

C. Canvi entre períodes rellevants (%)

   

Crisis 2008-2013

17,1

-4,6

Recuperació 2013-2016

6,7

4,8

Crisis i recuperació 2008-2016

25,0

-0,1

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF.

 

D’aquest creixement produït entre el 2008 i el 2016, la major part correspon al període que va del 2008 al 2013 (un 17,1%), és a dir, als anys més durs de la crisi. En aquests mateixos anys de crisi, per contra, la despesa alimentària del conjunt de llars va disminuir d’un 4,6%, i la de les famílies de 4 o més membres encara es va reduir molt més (-18,6%).

En els anys de recuperació, del 2013-16 la despesa alimentària de les llars unipersonals va augmentar un 6,7%, mentre que la despesa alimentària del consum de les llars va ser d’un 4,8%. En canvi, a les llars de 4 i més membres encara es va observar una caiguda del 0,7%.

Sobre l’Observatori Bonpreu i Esclat del consum alimentari a Catalunya

L’Observatori Bonpreu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, és una iniciativa per contribuir a la creació i difusió de coneixement sobre les tendències del consum i els nous hàbits alimentaris de la població. L’objectiu és conèixer les tendències alimentàries i de consum a les llars.

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición de nuestra web, así como para mostrarte publicidad personalizada a partir de tu perfil y hábitos de navegación. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurar o rechazar su uso pulsando los botones "Configurar" o "Rechazar". Más información.